Про проект

Мета проекту: створення умов для ефективної роботи українських інституцій (неурядових організацій, органів місцевого самоврядування, місцевих адміністрацій, вищих навчальних закладів) з питань інтеграції України з Європейським Союзом (ЄС) шляхом підвищення професійних навичок і рівня знань українських експертів у сфері підготовки й менеджменту європейських та інфраструктурних проектів, а також створення загальнодоступної системи інформування про структурні фонди ЄС із використанням досвіду ресурсів польських інституцій.

Завдання проекту:
1. Створення і підготовка групи українських експертів у сфері підготовки й менеджменту євроінтеграційних та інфраструктурних проектів, зокрема Європейської програми сусідства та партнерства.
2. Створення загальнодоступної системи інформування про структурні фонди ЄС, а також національні та міжнародні програми євроінтеграції.
3. Сприяння створенню мережі неурядових організацій, органів місцевого самоврядування, зацікавлених у підготовці проектів європейської інтеграції, транскордонного і регіонального співробітництва.

Заходи проекту:
1. Здійснення аналітичного дослідження щодо засобів ЄС (програм, фондів), механізмів їхнього функціонування і т.д., орієнтованих на допомогу українським інституціям у питаннях європейської інтеграції, а також створення на його основі відповідної бази даних з наступним розсиланням цієї інформації зацікавленому колу осіб.
2. Проведення загальноукраїнського конкурсу з відбору групи українських експертів.  При цьому майбутні експерти – випускники програми підпишуть договір про співпрацю з НУО, які рекомендують їх до участі в проекті. В рамках цих договорів експерти зобов’язуватимуться провести в регіонах обумовлену кількість тренінгів, консультацій для локальних учасників – лідерів громадських ініціатив і неурядових організацій, представників громадського управління та бізнесу – з питань планування та використання фінансових засобів, що надаватимуться ЄС, а також підготовки та менеджменту проектів європейської інтеграції, транскордонного і регіонального співробітництва.
3. Підготовка навчальних тренінгів в Україні. Передбачається проведення п’яти тренінгів. У проміжках між сесіями українські учасники під керівництвом польських експертів напрацюють навчально-тренінгові модулі, які в подальшому стануть базовими для проведення тренінгів, навчальних курсів з підготовки і менеджменту євроінтеграційних та інфраструктурних проектів для українських інституцій. Орієнтовна тематика навчальних модулів: «Стратегія ЄС – Україна. Європейська політика сусідства», «Програми технічної допомоги ЄС. Джерела фінансування», «Менеджмент євроінтеграційних та інфраструктурних проектів», «Моделі взаємодії НУО, донорських організацій та урядових структур. Аспекти взаємодії в країнах ЄС», «Законодавче поле діяльності НУО в країнах ЄС. Порівняльна характеристика законодавства ЄС і України». Передбачається також, що в рамках навчальної програми будуть розроблені спеціалізовані модулі, напр. «Україна та Світова організація торгівлі».
4. Стажування українських учасників у Польщі. Передбачається, що в рамках 4-денного візиту 15 учасників ознайомляться з практикою роботи польських НУО із надання послуг зацікавленим особам, досвідом роботи польських експертів та консультантів, і т.д. В рамках візиту також буде проведений завершальний одноденний тренінг, після чого остаточно будуть узгоджені польським партнером навчально-тренінгові модулі, напрацьовані українськими учасниками під керівництвом польських експертів.
5. Створення та підтримка інтернет-порталу. Формування бази даних за: структурними фондами ЄС; національними та міжнародними програмами євроінтеграції; українських експертах у сфері підготовки та менеджменту євроінтеграційних  та інфраструктурних проектів; українськими та польськими НУО, зацікавленими у спільних проектах; інформацією про позитивний досвід реалізованих проектів і т.д..
6. Публікації навчальних та методичних матеріалів з питань підготовки та менеджменту євроінтеграційних та інфраструктурних проектів.
7. Проведення пілотного курсу навчання, напрацьованого в рамках проекту на базі вищого закладу освіти – Львівського університету бізнесу і права. Курс буде впроваджений підготованими українськими експертами за 5 навчальними модулями.
8. Промоція проекту/експертної групи в регіонах. Передбачається, що для цього в 15 регіонах за допомогою підготованих експертів і базових НУО будуть проведені 1-денні семінари-презентації для зацікавленого кола осіб. Промоція проекту буде здійснюватися також шляхом інформування через базові НУО – членів мережі, що створюється; партнерські організації та програми, зокрема: Асоціацію агенцій регіонального розвитку, «Школу місцевого самоврядування» (проект НУО «Європейський діалог»).

Партнери:
В Україні – ГО «Європейський діалог», ВГО «Подільська агенція регіонального розвитку», «Агенція регіонального розвитку і європейської інтеграції».
В Польщі – Фонд розвитку локальної демократії – регіональний центр в Любліні.

Очікувані результати:
1. Створення і підготовка групи українських експертів у сфері підготовки та менеджменту євроінтеграційних та інфраструктурних проектів.
2. Створення і підтримка інтернет-порталу.
3. Публікація навчальних і методичних матеріалів.
4. Проведення пілотного курсу на базі Львівського університету бізнесу і права.
5. Промоція проекту/експертної групи в регіонах.
6. Створення мережі НУО і вищих закладів освіти в Україні, котрі в подальшому будуть базовими для проведення тренінгів, навчальних курсів і консультацій із підготовки та менеджменту євроінтеграційних та інфраструктурних проектів.
7.  Створення і функціонування системи інформування про структурні фонди ЄС, а також національних і міжнародних програмах євроінтеграції.

Термін реалізації проекту – 12 місяців.

ФінансуванняФонд Стефана Баторія, Посольство Республіки Польща в Києві.