Програма ТАСІС та її результати в Україні

До 2006 року програма ТАСІС була одним з головних практичних інструментів співпраці ЄС та України, спрямованого на підтримку виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Співтовариством, його країнами-членами та Україною. Ця угода, підписана 14 червня 1994 року, набрала чинності 1 березня 1998 року і є правовою основою для відносин між Україною та ЄС, забезпечуючи співпрацю у багатьох сферах, таких як політичний діалог, торгівля та інвестиції, економічне та законодавче співробітництво, а також культурні та наукові зв’язки.

У 1996-1999 роках програма ТАСІС в Україні була спрямована на роботу за такими трьома основними напрямками:

 • інституційні реформи і розвиток;
 • економічні реформи і розвиток приватного сектора;
 • енергетика і навколишнє середовище.

В 2000-2003 роках заходи програми ТАСІС були спрямовані на такі три основні сфери:

 • інституційні, правові і адміністративні реформи;
 • надання підтримки у здійсненні економічних реформ і розвитку приватного сектора;
 • розв’язання проблем, пов’язаних з соціальними наслідками перехідного періоду.

Протягом наступного періоду 2004-2006 років програма ТАСІС підтримувала інституціональні, правові та адміністративні реформи, приватний сектор та економічний розвиток, а також сприяла пом’якшенню соціальних наслідків перехідного періоду.

Однією з загальних цілей програми ТАСІС була підтримка переходу до ринкової економіки. Цю загальну ціль було конкретизовано наступним чином: «Підтримувати перехід нових незалежних держав до дієвої ринкової економіки за допомогою створення необхідної кількості життєздатних підприємств, що зможуть впоратись з тиском конкуренції та ринковими си­лами».

Україні було надано підтримку за такими пріоритетними напрямками:

 • макроекономічна політика, законодавча база та соціальна адаптація;
 • виробничий сектор, у тому числі питання приватизації малі, середні підприємства та агенції з розвитку підприємництва;
 • торгівля та розвиток, включаючи розвиток експорту та міжнародну сертифікацію;
 • банківська діяльність, страхування та інші фінансові послуги;
 • підсилення інституційного потенціалу.

У цей сектор було спрямовано близько 20% бюджетних асигнувань Європейської Комісії. Уряд України в свою чергу ухвалив ряд нормативно-правових актів з метою регулювання загальних умов ведення бізнесу та підтримки цієї галузі.

1 грудня 2005 року ЄС визнав Україну державою з ринковою економікою. Україна виконала всі технічні вимоги та офіційно набула цього статусу на початку 2006 року. Це рішення стало відображенням значних економічних та соціальних зрушень в Україні, що відбулися протягом останніх років.