Erasmus Mundus

Програми допомоги ЄС у сфері вищої освіти

Програма Erasmus Mundus

Опис програми Erasmus Mundus
Програма Erasmus Mundus – це програма співпраці та мобільності у сфері вищої освіти. Вона спрямована на посилення такої співпраці та міжнародних зв’язків у сфері вищої освіти через підтримку високоякісних європейських магістерських курсів, забезпечуючи студентів і науковців з усього світу можливістю отримати ступінь магістра у європейському університеті, а також через заохочення поїздок європейських студентів і науковців до інших країн.
Програма Erasmus Mundus є відповіддю на існуючі в системі європейської вищої освіти виклики: підготовка громадян Європи до життя в глобалізованому міжкультурному суспільстві, яке ґрунтується на знаннях та освіті, та підвищення якості та привабливості європейської вищої освіти. Такі принципи відповідають Лісабонській стратегії Європейського Союзу, згідно з якою уряди країн-членів ЄС взяли на себе зобов’язання перетворити європейську економіку у динамічно розвинуту та конкурентоспроможну, а систему вищої освіти – в найякіснішу та доступнішу в світі. Програма підтримує також реалізацію Болонського процесу, сприяючи уніфікації академічних ступенів та розвитку інтернаціоналізації університетської освіти.

Друга фаза програми Erasmus Mundus
(2009-2013) – перспективи

Друга фаза програми Erasmus
Mundus включає в себе три види діяльності (три блоки):
Блок 1: Спільні магістерські (Блок 1А) та докторські (Блок 1Б) програми, включаючи надання стипендій студентам та аспірантам як з третіх країн, так і з країн членів ЄС для участі в цих програмах;
Блок 2: Партнерство між вищими учбовими закладами ЄС та третіх країн, на основі якого буде відбуватися структурне співробітництво та забезпечуватись мобільність на всіх рівнях вищої освіти (продовження існуючої програми Erasmus Mundus — ?Вікно зовнішньої співпраці?);
Блок 3: Заходи по підвищенню привабливості освітнього простору ЄС.
Основними новими напрямками діяльності, передбаченими на другому етапі, є:
• підтримка спільних докторських програм і надання трьохрічних навчальних грантів докторантам;
• надання повних стипендій/наукових грантів європейським студентам та докторантам на додаток до стипендій/наукових грантів, які вже надаються громадянам з третіх країн;
• повна участь вузів з третіх країн у консорціумах, які займаються реалізацією спільних програм магістерського і докторського рівня;
• включення програми “ Вікно зовнішньої співпраці Erasmus Mundus “ до Блоку 2 нової програми;
• приділення підвищеної уваги питанням забезпечення якості, можливості працевлаштування  студентів/докторів, які пройшли підготовку за програмою Erasmus Mundus, а також життєздатності спільних програм.
Виконання усіх заходів, передбачених програмою Erasmus Mundus на період 2009 – 2013 рр., здійснюється Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) під керівництвом Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури (DG EAC) і Бюро співпраці EuropeAid (Генеральний директорат Європейської Комісії з питань зовнішньої допомоги (DG AIDCO).

Реципієнти
1. Вищі навчальні заклади, які бажають реалізовувати спільні магістерські або докторські навчальні програми (Блок 1) або створити партнерство між університетами з країн Європи та третіх країн (Блок 2);
2. Окремі студенти, дослідники та викладачі, які бажають навчатись, проводити дослідження або викладати в рамках однієї з навчальних програм або одного з партнерств, вказаних вище;
3. Будь-яка установа, що працює в галузі вищої освіти, яка бажає реалізувати проект, направлений на підвищення привабливості та покращення іміджу Європейської системи вищої освіти (Блок 3).

Як взяти участь у програмі Erasmus Mundus?
Вищі навчальні заклади Європейського Союзу:
Вищі навчальні заклади ЄС можуть подавати заявки на участь в наступних проектах:
- проекти в рамках Блоку 1 на магістерському або докторському рівнях, які реалізовуватимуться спільно з
університетами-партнерами з країн ЄС або, якщо це допустимо, з третіх країн;
- проекти в рамках Блоку 2, які представляють собою структуровані партнерства, які направлені на конкретні країни/регіони, що не входять до складу ЄС, та до складу яких входять вищі навчальні заклади з країн ЄС та третіх країн;
- проекти в рамках Блоку 3, представлені партнерствами/мережами установ, які працюють в галузі вищої освіти з країн ЄС та третіх країн.
Вищі навчальні заклади третіх країн:
Вищі навчальні заклади третіх країн можуть виступати в якості членів консорціуму, партнерства або мережі в проектах в рамках Блоків 1, 2 та 3. Втім, вони не можуть самостійно подавати заявки на участь в таких проектах від імені цілого консорціуму, партнерства або мережі. Такі заявки мають бути представлені одним з вищих навчальних заходів Європейського Союзу.
Студенти, дослідники та викладачі:
В рамках Блоків 1 та 2 надається фінансова підтримка окремим студентам, дослідникам та викладачам з країн ЄС та третіх країн для продовження ними навчання, проведення досліджень або викладацької роботи в рамках обраних консорціумів або партнерств.
Особи, зацікавлені в отримані стипендії програми Erasmus Mundus, повинні подавати заявки безпосередньо до обраного консорціуму (Блок 1) або партнерства (Блок 2) і брати участь в конкурсному відборі, який проводитиметься установами-партнерами, згідно з заздалегідь визначеними критеріями, які узгоджено з Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії.
Установи, що працюють в галузі вищої освіти:
Не дивлячись на те, що більшість заходів в рамках програми Erasmus Mundus направлені на вищі навчальні заклади та окремих студентів, дослідників та викладачів, програма також відкрита для інших установ, які працюють в галузі вищої освіти, зокрема для державних установ, неприбуткових організацій, професійних асоціацій, торгово-промислових палат, підприємств тощо. Ці організації можуть брати участь в усіх
Блоках програми в якості партнерів або асоційованих членів.
Крім того, вони можуть самостійно подавати заявки та координувати проекти в рамках Блоку 3.

Суми
Загальний бюджет програми Erasmus Mundus II становитиме 493,69 мільйонів Євро для Блоків 1 та 3, та близько 430 мільйонів Євро для Блоку 2. Протягом 2009-2013 років ЄС збільшить підтримку найбільш талановитих студентів та викладачів з країн за межами ЄС, надаючи їм гранти для участі в спільних програмах в Європі. Також ЄС розширить масштаб програми до рівня підготовки докторів та збільшить фінансову підтримку європейських студентів.

Посилання
Генеральний директорат Європейської Комісії з питань освіти та культури (загальна інформація про освітні програми ЄС, зокрема про програму Erasmus Mundus)

Виконавче Агентство Європейської Комісії з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (детальна інформація про програму Erasmus Mundus, оголошення про конкурси та їх результати)

Представництво Європейської Комісії в Україні (загальна інформація про освітні програми ЄС, новини програми Erasmus Mundus)

Опис програми «Вікно зовнішньої співпраці Erasmus Mundus»
У 2006 році в країнах-сусідах ЄС (включаючи Україну), а також в країнах Центральної Азії, Ірані, Іраку, Ємені, Західнобалканських країнах, країнах ACP, Латинської Америки та Азії почала діяти нова програма, яка називається ?Вікно зовнішньої співпраці Erasmus Mundus?.
Програма підтримує створення партнерських консорціумів між вищими навчальними закладами Європи та третіх країн. Метою діяльності таких консорціумів є забезпечення індивідуальної мобільності студентів (бакалаврського, магістерського, докторського та постдокторського рівнів), дослідників та академічного персоналу між освітніми інституціями ЄС та третіх країн.
?Вікно зовнішньої співпраці? як і програма Erasmus Mundus, надає гранти студентам і науковцям третіх країн для навчання в університетах ЄС. Програма також підтримує міжуніверситетську співпрацю і заохочує поїздки європейських студентів і науковців до університетів третіх країн.
Основними цілями цієї програми є наступні:
• Забезпечення мобільності студентів та викладачів в усьому світі;
• Розширення міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами;
• Розширення у середньостроковій перспективі політичних, культурних, освітніх та економічних зв’язків між ЄС та третіми країнами.

Територія впровадження
Діяльність партнерств має здійснюватись в одній з країн, які належать до наступних регіонів:
• 27 країн-членів ЄС;
• Країни-кандидати на вступ до ЄС (Хорватія та Туреччина) та країни-члени Європейської економічної зони, які не є членами ЄС (Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія);
• Наступні країні та географічні регіони: Аргентина, Бразилія, Китай, Індія, Азійський регіон, Центральноазіатські республіки, регіон Латинської Америки, Близького Сходу, країни-сусіди ЄС (включаючи Україну) та країни Західно-балканського регіону.

Реципієнти програми «Вікно зовнішньої співпраці Erasmus Mundus»
Подавати заявки на участь у програмі можуть вищі навчальні заклади, які представляють партнерства між європейськими університетами та університетами з третіх країн.
Подавати заявки на отримання грантів індивідуальної мобільності можуть: студенти, які навчаються в вищих навчальних закладах; студенти, які вже мають ступінь бакалавра або магістра; аспіранти; докторанти; а також академічний персонал вищих навчальних закладів. Заявки на отримання грантів індивідуальної мобільності подаються безпосередньою до вищого навчального закладу .
Заявки на участь у програмі можуть подавати університети чи інші установи вищої освіти. Документи мають подаватися від імені європейського університету (розташованого на території однієї з 27 держав-членів ЄС, а також Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну, Хорватії та Туреччини), що підписав Хартію Еразмус та є членом міжнародного консорціуму, в якому беруть участь університети третіх країн. Кожне партнерство має складатись принаймні з 5 європейських університетів не менше ніж з 3 країн ЄС, і, принаймні, одного університету з кожної країни-партнера. Після того, як партнерство сформовано, лідер консорціуму подає заявку на участь в програмі до Європейської Комісії, яка щорічно здійснює конкурсний відбір найкращих заявок та забезпечує їх фінансування. Студенти, дослідники та викладачі університетів-партнерів ма-
ють подавати заявки на участь в програмі безпосередньою до того університету, в якому вони навчаються або викладають.

Посилання
Виконавче Агентство Європейської Комісії з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (детальна інформація про програму «Вікно зовнішньої співпраці Erasmus Mundus», оголошення про конкурси та їх результати)

Представництво Європейської Комісії в Україні (загальна інформація про освітні програми ЄС, новини програми «Вікно зовнішньої співпраці Erasmus Mundus»)