TAIEX (Technical Assistance Information Exchange)

TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до acquis communautaire.

Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією (TAIEX) був заснований Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань розширення у 1996 році як програма, що покликана допомагати країнам-кандидатам у стислі терміни розв’язати питання запровадження законодавства ЄС (acquis communautaire). Завдання ТАІЕХ полягає в спрощеному механізмі передачі та обміні передовим досвідом між країнами-бенефіціарами й країнами – членами Європейського союзу.

Визначальними рисами інструменту TAIEX є сфокусованість на розв’язанні конкретних проблем розвитку та інтеграції, що вимагає від адміністрацій країн-бенефіціарів ініціативного підходу, самостійного визначення своїх потреб, підготовки і подання заявок, та мобільність (від подання заявки on-line до надання допомоги проходить від двох до трьох місяців), що дає змогу використовувати його для вирішення термінових нагальних питань.

У рамках інструменту TAIEX за рахунок коштів ЄС надаються такі послуги:
• надання експертів країнам-бенефіціарам в якості радників щодо розроблення законодавчих  та інтерпретації acquis communautaire;
• навчальні візити, що дають змогу державним службовцям з країни-бенефіціара вивчити досвід країни-члена щодо вирішення практичних питань, пов’язаних із впровадженням і забезпеченням дотримання acquis communautaire та взаємодією із зацікавленими сторонами;
• організація і проведення семінарів та робочих зустрічей з метою представлення та роз’яснення аспектів acquis communautaire широкій аудиторії.

Сфера діяльності партнерів-бенефіціарів, отримувачів допомоги в рамках ТАІЕХ, повинна стосуватись публічного сектору, але таку допомогу може отримувати також приватний сектор, до компетенції якого відноситься сфера імплементації та удосконалення законодавства в країні-бенефіціарі з метою його гармонізації з відповідним законодавством Європейського Союзу.

Основні цільові групи ТАІЕХ:

• державні службовці, що працюють в центральних органах виконавчої влади;
• державні службовці, що працюють в місцевих органах виконавчої влади, та асоціаціях місцевих органів влади;
• органи юстиції та правоохоронні органи;
• члени законодавчих органів та державні службовці, що працюють у законодавчих органах та органах місцевого самоврядування;
• професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів, представники профспілок та спілок роботодавців;
• перекладачі, коректори та особи або органи, що офіційно тлумачать норми законодавства.

Для країн Європейської політики сусідства ТАІЕХ використовується з метою підтримки реалізації пріоритетів, визначених Планами дій, Договорами про співробітництво і цілями, визначеними в ході постійного структурованого діалогу.
Експерти, запрошені в рамках заходів ТАІЕХ, являються, в основному, службовцями державного сектору країн – членів ЄС, які працюють у тотожних органах країни-бенефіціара. Дуже часто експерти  виступають практикуючими спеціалістами в конкретній сфері. В разі потреби до заходів ТАІЕХ також можуть бути залучені чиновники Європейської Комісії та інших інституцій ЄС.

Переваги співпраці з ТАІЕХ:
• обмін інформацією стосовно законодавства Європейського Союзу, національного законодавства та інституційної/ адміністративної практики;
• тісне співробітництво з країнами – членами ЄС;
• набуття цікавого професійного та особистого досвіду.

Використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX в Україні здійснюється відповідно до Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 316

ВАЖЛИВІ ДОКУМЕНТИ:
План залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕX на ІI півріччя 2009 року

ПІДГОТОВКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ТАІЕХ

1. Подача заявок

ТАІЕХ – це інструмент, в основі якого лежить запит на певний вид допомоги. З метою отримання допомоги в рамках ТАІЕХ необхідно подати на розгляд до Адміністративного офісу програми Twinning заповнену аплікаційну форму ТАІЕХ – заявку за адресою: taiex@center.gov.ua.  Заявка ТАІЕХ заповнюється англійською мовою. Три форми заявок (проведення семінару, експертної місії чи навчального візиту) можна знайти:
• на Інтернет-сторінці TAIEХ Європейської Комісії (розділ: Application forms)
• на сторінці TAIEХ веб-сайту Центру  адаптації  державної служби  до стандартів Європейського Союзу (розділ : Аплікаційні форми)
При подачі заявки важливо враховувати те, що допомога, про яку ви просите, повинна відповідати пріоритетам, визначеним Планом дій Україна – Європейський Союз, пріоритетам та цілям, визначених програмними документами між Україною та ЄС. Також слід вказувати відповідне законодавство Європейського Союзу, до якого відноситься заявка. Обов’язковою вимогою є те, що запит на отримання допомоги у рамках ТАІЕХ не повинен дублювати існуючі проекти технічної допомоги ЄС.

Інструкції щодо заповнення заявок ТАІЕХ українською мовою:
Інструкція заповнення заявки ТАІЕХ для семінару
Інструкція заповнення заявки ТАІЕХ для навчальної поїздки
Інструкція заповнення заявки ТАІЕХ для експертної місії

2. Оцінка заявок

Адміністративний офіс програми Twinning розглядає та перевіряє подані заявки ТАІЕХ, надсилає їх Європейській Комісії або повертає потенційному бенефіціару на доопрацювання.
Остаточне рішення щодо тієї чи іншої заявки ТАІЕХ приймається Відділом інституційного розвитку Генерального директорату Європейської Комісії з питань розширення, відповідальним за реалізацію інструменту ТАІЕХ.
Відповідь стосовно прийнятого рішення щодо поданої заявки ТАІЕХ надходить після проведення зазначеного етапу консультації. З моменту подачі заявки, в середньому, необхідно 8 тижнів для відправлення експертів та 12 тижнів для організації семінару.

3. Отримання контакту
Коли рішення прийняте стосовно поданої заявки ТАІЕХ (заявка прийнята або відхилена), група ТАІЕХ, відповідальна за сферу політики, до якої відноситься заявка, надсилає електронною поштою відповідне повідомлення.
Відділ інституційного розвитку Генерального директорату Європейської Комісії з питань розширення має наступні сфери діяльності і групи:
• внутрішній ринок (INT MARKT)
• сільське господарство (AGRI);
• свобода, безпека та юстиція (JHA);
• навколишнє середовище, енергетика і транспорт (INFRA).
Як тільки подана заявка ТАІЕХ прийнята, співробітник Відділу інституційного розвитку Генерального директорату Європейської Комісії з питань розширення та контактна особа від бенефіціару (співорганізатор) несуть відповідальність за проведення підготовки й організації заходу ТАІЕХ. Співорганізатор отримує повідомлення електронною поштою з поясненнями що ТАІЕХ організовує і яка відповідальність лежить на бенефіціарі.
Належна комунікація між представником Європейської Комісії та співорганізатором – запорука успішного проведення заходу ТАІЕХ!
Керівництво для співорганізаторів та учасників заходів ТАІЕХ:
Guidelines for TAIEX Co-Organiser
TAIEX Guide for Participants
TAIEX JobCard System Import Tool User Manual

Для проведення семінару у рамках ТАІЕХ співорганізатор повинен скласти програму з чітко визначеними пунктами, яка експертиза потрібна. Співорганізатор також несе відповідальність за запрошення учасників та місцевих доповідачів на семінарі. Важливою також умовою є внесення учасників семінару ТАІЕХ в Job Card System Import Tool (електронна база даних учасників). ТАІЕХ не забезпечує роздатковими матеріалами учасників семінару.
У випадку проведення навчальної поїздки або експертної місії співорганізатор відбирає учасників заходу ТАІЕХ (3 осіб максимум беруть участь у начальній поїздці, 5 – мінімум беруть участь в експертній місії). Співорганізатори за власним бажанням можуть брати участь у відборі експертів: якщо бенефіціар знає експерта чи базову організацію, від якої бажає отримати експертизу, про це необхідно вказати в бланку заявки ТАІЕХ. Оскільки ТАІЕХ відповідає за кінцевий відбір експертів, всі сторони повинні остаточно погодити кандидатуру експерта.

4. Матеріально-технічне забезпечення
Як тільки визначені дати проведення заходу ТАІЕХ та експерти, ТАІЕХ направляє відповідний документ зовнішньому постачальнику послуг – GTZ. На разі, GTZ є підрядною компанією, з якою Відділ інституційного розвитку Генерального директорату Європейської Комісії з питань розширення вкладає договір. GTZ відповідає за організацію всього матеріально-технічного забезпечення (переміщення, розміщення, приміщення для проведення засідання, у разі необхідності переклад і т. д.) і здійснює плату за наведені форми сприяння.

ТАІЕХ організовує близько 1600 заходів на рік. У зв’язку з цим, дуже важливим є дотримання термінів. Це в першу чергу має відношення до подачі списків учасників семінарів. У разі недотримання термінів може виникнути потреба у перенесенні або скасуванні заходу.
ТАІЕХ покриває наступні витрати на проведення заходів:
Семінари/конференції (за участю однієї чи декілька країн): місце проведення заходу, технічне обладнання для приміщення (у випадку, коли організація-бенефіціар не може забезпечити підходяще приміщення на власній території), транспортні витрати і витрати на готель; добові та фінансову компенсацію для експертів; витрати за проживання учасникам заходу, які проживають на відстані дальше 100 км від місця проведення заходу, а також витрати, пов’язані з переїздом учасників, які проживають дальше 400 км; переклад, перерви на каву й обід. Детальнішу інформацію про умови організації семінару/конференції у рамках ТАІЕХ можна знайти у Керівництві для співорганізаторів.
Відрядження експертів (відрядження експерта до організації-бенефіціара з метою передачі знань та досвіду): переміщення та проживання експерта, добові, фінансову компенсацію, переклад при необхідності.
Навчальні поїздки (поїздки учасників організації-бенефіціара до приймаючої організації країни – члена ЄС): переміщення і проживання учасників, добові. Детальнішу інформацію про умови участі у навчальній поїздці у рамках ТАІЕХ можна знайти у Керівництві для учасників.

5. Проведення оцінки після заходу
Після проведення заходу ТАІЕХ всіх учасників та експертів просять дати оцінку корисності проведеного сприяння. Це важливо у зв’язку з постійним удосконаленням ТАІЕХ. Для цього експертам та учасникам семінару чи відрядження, навчальної поїздки направляється автоматичне повідомлення електронною поштою, до якого прикріплений запитальник, який допомагає ТАІЕХ оцінити якість проведеного заходу.