Tempus

Програми допомоги ЄС у сфері вищої освіти

Програма Tempus

Опис програми Tempus
Програма Tempus (Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах) – освітня програма Європейського Співтовариства, яка підтримує модернізацію вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах, які оточують ЄС.
Програма Tempus фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки навчальних планів, управління університетами, взаємодії науковців та громадянського суспільства, а також структурні реформи в галузі вищої освіти.

Tempus фінансує два типи проектів:
1) Спільні проекти, засновані на багатосторонньому партнерстві між вищими навчальними закладами ЄС та країнпартнерів. Такі спільні проекти можуть бути направлені на розробку, модернізацію та розповсюдження нових навчальних планів, навчальних методик або матеріалів, підвищення рівня культури забезпечення належної якості навчання та вдосконалення системи управління вищими навчальними закладами.
2) Структурні заходи, спрямовані на розвиток та реформування вищих навчальних закладів та систем вищої освіти в країнах-партнерах, з метою підвищення їхньої якості та адекватності, а також наближення їх до європейських здобутків розвитку.

Партнерство реалізується через консорціуми організацій, серед яких – вищі навчальні заклади, комерційні компанії, міністерства, громадські організації та інші організації, які працюють в галузі вищої освіти як в ЄС, так і в країнах-партнерах.
В рамках Програми Tempus IV має бути впроваджено новий вид структурних заходів, які передбачають пряму підтримку міністерств освіти, спрямовану на здійснення національних освітніх реформ. Гранти адаватимуться для модернізації вищих навчальних заходів та систем освіти в країнах-партнерах з метою підвищення їхньої якості, а також наближення їх до європейських здобутків.

Територія впровадження

27 країн-членів ЄС;
• 6 західно-балканських країн;
• 16 країн-сусідів ЄС (включаючи Україну) та
Російська Федерація;
• 5 республік Центральної Азії;
• Туреччина, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія
можуть брати участь в проектах Tempus лише на умовах
самофінансування.

Реципієнти
Взяти участь у програмі Tempus можуть вищі навчальні заклади та компанії, міністерства, громадські організації та інші організації, які працюють в галузі вищої освіти.

Терміни реалізації

У 2008 року розпочато новий етап програми – Tempus IV.
Третій конкурс програми Темпус IV попередньо очікується за наступним графіком:
Спільні проекти: оголошення конкурсу – в кінці 2009 р.
термін подання заявок – лютий-березень 2010 р.
Структурні заходи: оголошення конкурсу – в кінці 2009 р.
термін подання заявок – лютий-березень 2010 р.

Суми
Програму Tempus IV було розпочато у 2008 році.  Загальний бюджет для фінансування учасників першого конкурсу програми Tempus IV склав біля 51 млн. Євро, сума фінансування окремих проектів становила від 0,5 до 1,5 млн. Євро.

Посилання
Як взяти участь у програмі Tempus?
Заявка на проект може подаватися університетом країни-партнера (в т.ч. і України), який одночасно може виступати і у якості отримувача гранту. Заявники з боку ЄС мають бути лише ті університети, які приєдналися до Хартії Еразмус.
Оголошення про подання заявок на участь в програмі Tempus публікуються в Офіційному журналі ЄС та на веб-сайті Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури
Заявки подаються однією з робочих мов програми: англійською, французькою або німецькою, та мають бути заповнені за встановленим форматом. Як правило, форми заявок публікуються за 6 тижнів до моменту їх подання. Заповнені заявки мають бути направлені електронною поштою , а додаткові та адміністративні документи – поштовим листом.

Посилання
Генеральний директорат Європейської Комісії з питань освіти та культури (загальна інформація про освіт-
ні програми ЄС, зокрема про програму Tempus)

Генеральний директорат Європейської Комісії з питань освіти та культури (детальна інформація про Tempus,
оголошення про конкурси та їх результати, довідкова інформація)

Представництво Європейської Комісії в Україні (загальна інформація про освітні програми ЄС, новини програ-
ми Tempus)