Twinning

Європейський  інструмент  сусідства та партнерства (ЄІСП)

Twinning

Twinning – це інструмент інституційного будівництва. Twinning має на меті допомагати країнам-бенефіціарам у розбудові сучасних і ефективних органів центральної та місцевої влади, структура, людські ресурси та управлінський потенціал яких дозволяли б впроваджувати acquis communautaire на рівні стандартів, прийнятих у країнах-членах ЄС. Twinning надає державним органам рамки для роботи з партнерами з країн-членів ЄС. У співпраці вони розробляють і впроваджують проект, націлений на інтегрування в національне законодавство та виконання конкретної частини acquis communautaire. Слово “Twinning” походить від англійського слова “a twin” – “близнюк” і загалом використовується для опису рівноправного співробітництва.

Визначальною рисою проекту Twinning є безпосередній обмін специфічним національним досвідом впровадження законодавства ЄС.

На відміну від інших видів технічної допомоги, проект Twinning покликаний виробляти конкретні гарантовані результати, а не лише сприяти розвиткові співробітництва в цілому. Партнери наперед узгоджують детальну програму роботи, яка націлена на реалізацію мети в рамках пріоритетних напрямів acquis.

Зі сторони адміністрацій країн-членів ЄС основним внеском у проект Twinning, який зумовить у перспективі необхідні зміни, є команда довгострокових експертів ЄС – практиків впровадження acquis у державних органах нових країн-членів ЄС, країн-вступників, країн-кандидатів та потенційних кандидатів до ЄС. Запропоновані експерти не можуть бути приватними консультантами, їх не набирають з усіх країн ЄС, а лише з обраних організацій-партнерів. Пропозиції стосовно партнерства за проектами Twinning оцінюються лише на основі їхньої якості.

У кожному проекті Twinning працює мінімум один постійний радник Twinning (англ. скорочено “RTA”) і керівник проекту. Постійний радник призначається органом влади країни-члена ЄС або уповноваженим органом країни-члена ЄС для роботи над впровадженням проекту у відповідному міністерстві (або іншому органі-партнері) країни-бенефіціара з повним навантаженням, упродовж, щонайменше, 12 місяців. Керівник проекту та його партнер у країні-бенефіціарі відповідають за загальне спрямування та координування проекту. Результат досягається завдяки чітко спланованим і розрахованим візитам інших спеціалістів, тренінгам, ознайомлювальним візитам тощо, що сприяють реалізації запланованих реформ.

Виконавцями проектів Twinning є неприбуткові організації, котрі мають менший, порівняно із консалтинговими фірмами, досвід виконання контрактів, але поступово, реалізовуючи нові проекти Twinning, вони підвищують професіоналізм у цій сфері. Їм доводиться стикатися з такою проблемою як нестача персоналу, адже у проектах Twinning не передбачається призначення місцевих і середньострокових експертів (окрім помічника постійного радника), проте, і в керівника проекту, і в постійного радника є спеціально призначені партнери від органів-бенефіціарів.

Цикл проекту Twinning вимагає значних витрат робочого часу для підготовки проекту та проведення процедури відбору й оцінки потенційних партнерів із країн-членів ЄС.

У рамках проектів Twinning передбачені такі види діяльності як консультування (щодо підготовки законопроектів, з організаційно-інформаційних питань тощо), тренінги, навчально-ознайомлювальні поїздки та стажування. Види діяльності та види витрат, передбачені на виконання проектів Twinning та усіх пов’язаних з цим процедур розглядаються у Посібнику з проектів Twinning.

Органи-бенефіціари в Україні:

Академія суддів України
Антимонопольний комітет України
Вищий адміністративний суд України
Головне контрольне-ревізійне управління України
Державна авіаційна адміністрація України
Державний департамент морського і річкового транспорту України
Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
Державний комітет України по водному господарству
Державний комітет України по земельних ресурсах
Державний комітет України у справах національностей та міграції
Державна митна служба України
Державна прикордонна служба України
Міністерство аграрної політики України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство вугільної промисловості
Міністерство економіки України
Міністерство закордонних справ України
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
Міністерство культури і туризму України
Міністерство оборони України
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Міністерство палива та енергетики України
Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Міністерство транспорту та зв’язку України
Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту України
Міністерство фінансів України
Міністерство юстиції України
Національне агентство з акредитації України
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
Національний банк України
Національне космічне агентство України
Національна комісія регулювання електроенергетики України
Пенсійний фонд України

Посилання
Сайт Центру адаптації  державної служби  до стандартів Європейського Союзу (розділ TWINNING)
Сайт «Твіннінг»

Суми
Проект Twinning може виконуватися як класичний Twinning (тривалістю до 24 місяців) і бюджетом до 2 млн. євро або як полегшений Twinning (тривалістю до 6 місяців).