Youth In Action

Youth In Action (Молодь в дії)

Програма “Молодь в дії” – це нова молодіжна програма Європейського Союзу, що є наступницею попередніх програм “Молодь для Європи” і “Молодь” і впроваджуватиметься протягом 2007-2013 рр. Загальний бюджет програми – 885,000,000 євро. Програма „Молодь в дії” робить суттєвий вклад у набуття компетентності і є ключовим інструментом, що забезпечує молодим людям можливості для неформального і неофіційного навчання європейського виміру.

Програма “Молодь в дії”
– це програма Європейської Спільноти, яка надає можливості міжнародної співпраці для молоді країн Європи, у тому числі й України. За підтримки Програми “Молодь в дії” молоді люди з України у співпраці з партнерами з інших країн можуть брати участь у молодіжних обмінах та міжнародній волонтерській діяльності. Молодіжні лідери, працівники організацій та інституцій, які працюють з молоддю, мають можливість підвищувати свій професійний рівень на тренінгах та інших заходах, спрямованих на налагодження партнерства, підвищення якості реалізованих проектів та поглиблення своїх знань у різних сферах молодіжної роботи.

Програма “Молодь в дії”
ґрунтується на неформальній освіті і має на меті:
• сприти активному громадянству молоді загалом і європейському громадянству зокрема;
• розвивати солідарність і толерантність між молодими людьми, особливо для зміцнення соціального зв’язку в Європейському Союзі;
• посилювати взаєморозуміння між молодими людьми з різних країн;
• сприяти розвитку якісних систем підтримки молодіжної діяльності і життєздатності громадських організацій у молодіжній сфері;
• поширювати європейську співпрацю у молодіжній сфері.

Основними пріоритетами Програми “Молодь в дії” є:

• Європейське громадянство – дати молодим людям можливість усвідомити, що вони є європейськими громадянами і дати їм можливості розмірковувати на європейську тематику
• Участь молодих людей – активна участь молодих людей у громадському житті їхньої громади і підтримка різних форм навчання участі
• Культурне різноманіття – сприяти спільній діяльності серед молодих людей з різних культурних, етнічних чи релігійних громад, маючи на меті розвиток міжкультурного навчання.
• Залучення молодих людей з обмеженими можливостями – участь молодих людей з менш привілейованих освітніх, соціально-економічних, культурних чи географічних середовищ чи нездатністю брати участь у Програмі „Молодь в дії”.

Цілі співпраці з країнами Східної Європи та Кавказу:
• Підтримувати всесвітній мир через заохочення діалогу, толерантності і солідарності серед молоді.
• Побудова довготривалого, міцного партнерства.
• Обмін робочими матеріалами щодо молоді і know-how між неурядовими організаціями та урядовими структурами в ЄС і країнах Східної Європи та Кавказу
• Розвиток волонтерського сектору і громадянського суспільства в регіоні Східної Європи та Кавказу.
• Безпосередня користь для учасників – краще розуміння їхньої власної ситуації та культури.

Структура програми:

Діяльність, що підтримується програмою „Молодь в дії”, розділяється на 5 Акцій:
Акція 1 – Молодь для Європи
Акція 2 – Європейська волонтерська служба
Акція 3 – Молодь в світі
Акція 4 – Системи підтримки молоді
Акція 5 – Підтримка для європейської співпраці в молодіжній сфері

Три види діяльності, відкриті для співпраці з Партнерськими країнами:
• Європейська волонтерська служба (Акція 2)
• Молодіжні обміни (Акція 3.1.1)
• Тренінги та мережеві проекти (Акція 3.1.2)

Яку фінансову підтримку можна отримати в рамках Програми?
У рамках Програми “Молодь в дії” можна отримати фінансову підтримку на організацію міжнародних молодіжних зустрічей, Європейської волонтерської служби, тренінгів, семінарів, заходів з налагодження партнерства, навчальні поїздки, стажування тощо. Обов’язковою умовою є міжнародний характер діяльності. Спільні проекти подаються на розгляд до Національних агенцій т.зв. Програмних країн (27 країн ЄС, 3 країни-члени ЄАВТ та країна-кандидат на вступ до ЄС) і розподіляються між організаціями-партнерами у кожній країні відповідно до умов проекту. Проектна діяльність може відбуватися на території як Програмних, так і інших (партнерських) країн, у тому числі й України.

Територія впровадження

В програмі „Молодь в дії” можуть брати участь:
Програмні країни:
• 27 країн Європейського Союзу.
• Країни-учасниці ЕФТА чи Європейського економічного простору: Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.
• Країни-кандидати на вступ до ЄС: Туреччина.

Сусідні Партнерські Країни:
• Країни Східної Європи та Кавказу: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Росія та Україна.
• Південно-Східна Європа.
• Середземноморські Партнерські Країни.

Інші Партнерські Країни Світу (лише в рамках Акції 3.2)

Партнерські Країни зі Східної Європи та країн Кавказу можуть співпрацювати з Програмними Країнами і з Партнерськими Країнами з інших трьох регіонів (але Програма „Молодь в дії” підтримує особливо ті проекти, які залучають Партнерські Країни з одного регіону).

Реципієнти

Для кого є програма “Молодь в дії”?
• Молоді люди 13-30 років
• Молодіжні працівники / молодіжні лідери
• Молодіжні організації
• Менеджери проектів у сфері молоді та неформальної освіти
• Інші неприбуткові організації, асоціації та структури

Терміни реалізації
Для проектів, що подаються до Національної агенції є такі терміни у рік для подання заявок:

Проекти, що розпочинаються в період Останній термін подання заявок
1 вересня – 31 січня 1 червня
1 грудня – 30 квітня 1 вересня
1 лютого – 31 липня 1 листопада

Для проектів, що подаються до Виконавчої агенції Програми, в рік існує три терміни для подання заявок:

Проекти, що розпочинаються в період Останній термін подання заявок
1 серпня – 31 грудня 1 лютого
1 грудня – 30 квітня 1 червня
1 березня – 31 липня 1 вересня

Суми
Середній розмір гранту – 25 000 – 50 000 євро.

Посилання
Задля залучення молодих людей та молодіжних організацій у сферу неформальної освіти Європейською Комісією створений Ресурсний Центр для країн Східної Європи і Кавказу SALTO – МОЛОДЬ

Інформацію про Програму „Молодь в дії” можна отримати на сторінці Європейської Комісії

На україномовному сайті, який створений та підтримується інформаційними представниками програми програми «Молодь в дії» в Україні.

Програма “Молодь в дії” – це нова молодіжна програма Європейського Союзу, що є наступницею попередніх програм “Молодь для Європи” і “Молодь” і впроваджуватиметься протягом 2007-2013 рр. Загальний бюджет програми – 885,000,000 євро.
Програма „Молодь в дії” робить суттєвий вклад у набуття компетентності і є ключовим інструментом, що забезпечує молодим людям можливості для неформального і неофіційного навчання європейського виміру.

Програма “Молодь в дії” – це програма Європейської Спільноти, яка надає можливості міжнародної співпраці для молоді країн Європи, у тому числі й України. За підтримки Програми “Молодь в дії” молоді люди з України у співпраці з партнерами з інших країн можуть брати участь у молодіжних обмінах та міжнародній волонтерській діяльності. Молодіжні лідери, працівники організацій та інституцій, які працюють з молоддю, мають можливість підвищувати свій професійний рівень на тренінгах та інших заходах, спрямованих на налагодження партнерства, підвищення якості реалізованих проектів та поглиблення своїх знань у різних сферах молодіжної роботи.

Програма “Молодь в дії” ґрунтується на неформальній освіті і має на меті:
• сприти активному громадянству молоді загалом і європейському громадянству зокрема;
• розвивати солідарність і толерантність між молодими людьми, особливо для зміцнення соціального зв’язку в Європейському Союзі;
• посилювати взаєморозуміння між молодими людьми з різних країн;
• сприяти розвитку якісних систем підтримки молодіжної діяльності і життєздатності громадських організацій у молодіжній сфері;
• поширювати європейську співпрацю у молодіжній сфері.

Основними пріоритетами Програми “Молодь в дії” є:
• Європейське громадянство – дати молодим людям можливість усвідомити, що вони є європейськими громадянами і дати їм можливості розмірковувати на європейську тематику
• Участь молодих людей – активна участь молодих людей у громадському житті їхньої громади і підтримка різних форм навчання участі
• Культурне різноманіття – сприяти спільній діяльності серед молодих людей з різних культурних, етнічних чи релігійних громад, маючи на меті розвиток міжкультурного навчання.
• Залучення молодих людей з обмеженими можливостями – участь молодих людей з менш привілейованих освітніх, соціально-економічних, культурних чи географічних середовищ чи нездатністю брати участь у Програмі „Молодь в дії”.

Цілі співпраці з країнами Східної Європи та Кавказу:
• Підтримувати всесвітній мир через заохочення діалогу, толерантності і солідарності серед молоді.
• Побудова довготривалого, міцного партнерства.
• Обмін робочими матеріалами щодо молоді і
know-how між неурядовими організаціями та урядовими структурами в ЄС і країнах Східної Європи та Кавказу
• Розвиток волонтерського сектору і громадянського суспільства в регіоні Східної Європи та Кавказу.
• Безпосередня користь для учасників – краще розуміння їхньої власної ситуації та культури.

Структура програми:

Діяльність, що підтримується програмою „Молодь в дії”, розділяється на 5 Акцій:
Акція 1 – Молодь для Європи
Акція 2 – Європейська волонтерська служба
Акція 3 – Молодь в світі
Акція 4 – Системи підтримки молоді
Акція 5 – Підтримка для європейської співпраці в молодіжній сфері

Три види діяльності, відкриті для співпраці з Партнерськими країнами:
• Європейська волонтерська служба (Акція 2)
• Молодіжні обміни (Акція 3.1.1)
• Тренінги та мережеві проекти (Акція 3.1.2)

Яку фінансову підтримку можна отримати в рамках Програми?
У рамках Програми “Молодь в дії” можна отримати фінансову підтримку на організацію міжнародних молодіжних зустрічей, Європейської волонтерської служби, тренінгів, семінарів, заходів з налагодження партнерства, навчальні поїздки, стажування тощо. Обов’язковою умовою є міжнародний характер діяльності. Спільні проекти подаються на розгляд до Національних агенцій т.зв. Програмних країн (27 країн ЄС, 3 країни-члени ЄАВТ та країна-кандидат на вступ до ЄС) і розподіляються між організаціями-партнерами у кожній країні відповідно до умов проекту. Проектна діяльність може відбуватися на території як Програмних, так і інших (партнерських) країн, у тому числі й України.


Територія впровадження

В програмі „Молодь в дії” можуть брати участь:
Програмні країни:
• 27 країн Європейського Союзу.
• Країни-учасниці ЕФТА чи Європейського економічного простору: Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.
• Країни-кандидати на вступ до ЄС: Туреччина.

Сусідні Партнерські Країни:
• Країни Східної Європи та Кавказу: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Росія та Україна.
• Південно-Східна Європа.
• Середземноморські Партнерські Країни.

Інші Партнерські Країни Світу (лише в рамках Акції 3.2)

Партнерські Країни зі Східної Європи та країн Кавказу можуть співпрацювати з Програмними Країнами і з Партнерськими Країнами з інших трьох регіонів (але Програма „Молодь в дії” підтримує особливо ті проекти, які залучають Партнерські Країни з одного регіону).

Реципієнти

Для кого є програма “Молодь в дії”?
• Молоді люди 13-30 років
• Молодіжні працівники / молодіжні лідери
• Молодіжні організації
• Менеджери проектів у сфері молоді та неформальної освіти
• Інші неприбуткові організації, асоціації та структури

Терміни реалізації

Для проектів, що подаються до Національної агенції є такі терміни

у рік для подання заявок:

Проекти, що розпочинаються

в період

Останній термін подання

заявок

1 вересня – 31 січня

1 червня

1 грудня – 30 квітня

1 вересня

1 лютого 31 липня

1 листопад

Для проектів, що подаються до Виконавчої агенції Програми, в рік

існує три терміни для подання заявок:

Проекти, що розпочинаються

в період

Останній термін подання

заявок

1 серпня – 31 грудня

1 лютого

1 грудня – 30 квітня

1 червня

1 березня – 31 липня

1 вересня

Суми

Середній розмір гранту – 25 000 – 50 000 евро.

Посилання
Задля залучення молодих людей та молодіжних організацій у сферу неформальної освіти Європейською Комісією створений Ресурсний Центр для країн Східної Європи і Кавказу SALTO – МОЛОДЬ
Інформацію про Програму „Молодь в дії” можна отримати на сторінці Європейської Комісії: http://ec.europa.eu/youth/index_

На україномовному сайті, який створений та підтримується інформаційними представниками програми програми «Молодь в дії» в Україні http://www.yia.org.ua