Базові терміни для логіко-структурної матриці

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ДЛЯ ЛОГІКО-СТРУКТУРНОЇ МАТРИЦІ

Логіко-структурна матриця – частина проектної заявки, де у табелярній формі представлено логіку проекту. Логіко-структурна матриця включає у себе такі необхідні елементи як загальна ціль (мета) проекту, конкретні цілі проекту, очікувані результати, заплановані заходи, необхідні для цього ресурси, індикатори ефективності досягнення результатів проекту, а також припущення щодо факторів впливу на проект і його життєздатності.

Логіка інтервенції – логічний порядок реалізації проектів, послідовність дій для досягнення мети і завдань проекту.

Ціль проекту (загальна ціль проекту) – загальне довгострокове завдання проекту, яке зазвичай складно вирішити шляхом реалізації одного проекту, а її можна досягнути шляхом поєднання зусиль в багатьох проектах та програмах.

Конкретна ціль проекту – конкретне завдання, на вирішення якого спрямований сам проект. Вона визначає практичне спрямування проекту і зазвичай описує стисло ситуацію, яку прагнуть сформувати безпосередньо після завершення проекту.

Очікувані результати – це ті результати (кількісного, якісного та часово-просторового характеру), досягнення яких гарантовано після завершення основних заходів проекту .

Заходи – це сукупність діянь, котрі необхідні для досягнення очікуваних результатів проекту з допомогою наявних ресурсів протягом визначеного періоду часу.

Індикатори – це критерії, на підставі яких визначають стандарт ефективності реалізації проекту, досягнення поставлених цілей та завдань.

Ресурси – це ті засоби, які потрібні для досягнення цілей проекту і його конкретних результатів.

Джерела і засоби верифікації – способи підтвердження реалізації цілей і завдань проекту (статистична інформація, відгуки експертів тощо).

Припущення (assumptions) – це ті фактори, які можуть впливати на проект як негативно, так і позитивно, і, зазвичай, охоплюють зовнішні фактори, які впливають на стабільність і сталість реалізації проекту;  фактори, які керівництво проекту не може або не хоче контролювати; ймовірне втручання в хід реалізації проекту ззовні, а також, необхідні передумови для успішної реалізації проекту.